29 november 2016

Het jaar 2016 is hard op weg om alle records te breken daar waar het gaat om de Haven en IJsselmeervisafslag Urk. In de werkhaven van Urk is mede door het windmolen- en filmproject nog niet eerder zoveel geld binnen gekomen en in de recreatiehaven is sprake van een recordaantal overnachtingen van zowel bootjes als campers. Ook in de IJsselmeervisafslag worden records gebroken. Zo groeit het aantal aanvoerders en kopers en tikt de omzet dit jaar vrijwel zeker de 3 miljoen Euro aan. Dat laatste is nog niet eerder gebeurd.

 

Werkhaven

Het zijn drukke tijden voor de havendienst van Urk. In 2015, met een uitloop in het eerste kwartaal 2016, werd de haven in beslag genomen door de bouw van het windmolenpark aan de Noordzijde van Urk. Dit project was nog niet afgerond of er diende zich een filmproject aan dat vrijwel het gehele haventerrein in beslag nam voor enkele maanden. Deze projecten in combinatie met de groeiende activiteit van het maritiem cluster maken dat het jaar 2016 een recordjaar is voor de haven van Urk. De omzet overtreft alle verwachtingen.

Recreatiehaven

Ook in de recreatiehaven zijn het drukke tijden. De aanleg van het plankier in 2015 heeft een positief effect op de overnachtingen door zowel de toeristen als de passagiersschepen, ook wel bekend als “de bruine vloot”. Waar andere havens aangeven dat de bezoekersaantallen tegenvallen, daar moet Urk constateren dat records worden gebroken. Midden oktober werd de 10.000e overnachting al geregistreerd en de teller staat inmiddels al ruim boven de 11.000. Ook het aantal overnachtingen van de passagiersschepen overtreft alle verwachtingen. Ten slotte is ook het aantal overnachtingen op de camperplaatsen bezig met een recordseizoen.

IJsselmeervisafslag Urk

De gemeentelijke IJsselmeervisafslag Urk is eveneens bezig met een recordjaar. De omzet stijgt tegen alle verdrukkingen in naar recordhoogte. Zo het nu lijkt breekt de visafslag dit jaar door het “glazen plafond” van 3 miljoen euro omzet. Dat is nog niet eerder gebeurd. Een verklaring is moeilijk te geven, maar feit is dat er meer vis is aangevoerd, er meer aanvoerders zijn en ook meer kopers een plaats hebben ingenomen in de banken van de veiling.

Positief

Verantwoordelijk wethouder Geert Post is verheugd met de positieve geluiden vanuit de haven en IJsselmeervisafslag: “De haven van Urk en IJsselmeervisafslag nemen een belangrijke plaats in binnen onze samenleving, zowel op maritiem gebied als ook in de verblijfsrecreatie van onze inwoners en bezoekers. Urk heeft een levendige haven waar altijd wat te zien en te beleven is. We werken er hard aan om de haven zo optimaal mogelijk te exploiteren en zoveel mogelijk doelgroepen te bedienen. Het is fijn om te zien dat dit ook zijn vruchten afwerpt in financiële zin”.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws