12 december 2018

Bedrijven en organisaties willen medewerkers zo lang mogelijk gezond inzetbaar houden. Business intelligence kan daar een belangrijke rol in spelen. Inzicht in data kan dure uitval voorkomen en helpt bedrijven om preventief aan de slag te gaan. Daarmee is het de grondslag voor integraal gezondheidsmanagement.

Het gebruik van data stelt je in staat je bedrijfsvoering te monitoren en optimaliseren. Het biedt grip. Inzicht in data is van essentieel belang om de gezondheid van de medewerkers integraal te volgen en het bedrijfsbeleid erop aan te sluiten. En: in een wereld waarin de databerg alsmaar harder blijft groeien, is een juiste analyse, duiding en richting essentieel.

Informatie verzamelen en duiden

De informatie bij veel bedrijven is versnipperd en wordt soms niet eens aangewend. Systemen voor HR, verzuim, productiviteit of klanten werken naast elkaar. Dan is het belangrijk om alle data uit de verschillende systemen bijeen te brengen én de informatie die eruit komt te duiden. Zo kom je tot onderbouwde antwoorden op vragen als: hoe kan ik mijn verzuimkosten verlagen? Hoe kan ik voorkomen dat mijn verzuim stijgt als mijn werknemers ouder worden? Welke werkgerelateerde factoren hebben de meeste impact op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van mijn mensen en hoe kan ik die beïnvloeden? Heeft ons gezondheidsprogramma effect en in hoeverre wegen de kosten op tegen de baten? Kortom: je krijgt data-gedreven inzichten wat betreft de voor jou meest relevante HR- en productiviteitsvragen.

Voortijdig actie ondernemen

Business intelligence kan de focus verleggen van verzuim naar preventie. Immers, als je weet hoe werkgerelateerde en gezondheidsfactoren het toekomstig verzuim voorspellen in je bedrijf, kun je tijdig ingrijpen of zelfs anticiperen en daarmee het tij keren. Je kunt je vitaliteitsbeleid vormgeven en structureren. Je ziet als het ware waar in je bedrijf de regelknoppen zitten voor duurzame inzetbaarheid. Dat is mooi, want het is allang niet meer voldoende om pas in actie te komen als zich verzuim voordoet. Vroeg ingrijpen en preventie lonen. Dat betekent dat je al in actie moet komen vóórdat problemen zichtbaar zijn. Maar hoe doe je dat? Alleen door data-gedreven te werken en met predictiemodellen is het mogelijk om te weten waar risico’s gaan ontstaan. Het loont dus absoluut om je in de mogelijkheden van business intelligence en de verschillende systemen te verdiepen.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws