28 maart 2019

Het juiste poppetje op de juiste plek; een cliché, maar daarom nog niet 1-2-3 gerealiseerd op je werkvloer. Opvallend: vandaag de dag proberen organisaties steeds meer invulling te geven aan talentbenutting. Dat is dan ook niet alleen goed voor de resultaten van de onderneming, het draagt tevens bij aan het werkplezier van de medewerker. Maar talent écht benutten, hoe pak je dat nou aan in de praktijk?

Die hoe-vraag is er nog maar eentje. Andere vragen die veel werkgevers hebben zijn: wat kan het benutten van talent mijn organisatie daadwerkelijk opleveren? En: wat kunnen mijn medewerkers zelf doen en welke rol hebben hun leidinggevenden hierin?

Talent herkennen

Onderzoekers naar talentmanagement en talentbenutting gaan vaak uit van een inclusieve benadering van talent. Iedere medewerker heeft unieke talenten en sterke punten die kunnen bijdragen aan de resultaten van de organisatie én het eigen werkplezier. Stap één is natuurlijk het herkennen van talent. In de praktijk lukt dat meestal nog wel, maar op het goed benutten van talent blijkt nog een behoorlijke winst te behalen.

Inzetten op energie

Talent herkennen is dus slechts één ding. Wil je dit talent benutten, dan is het aan te raden ervan uit te gaan dat je jouw medewerkers beter kunt inzetten op het ontwikkelen waar ze goed in zijn en waar ze energie van krijgen. Onderzoek laat zien dat de medewerker zelf een belangrijke rol heeft in zijn eigen talentbenutting. Werknemers die weten wat hun talenten zijn, blijken beter te presteren.

Proactiviteit stimuleren

Als het echter gaat om het oppakken van taken buiten hun eigen functie of op een andere, slimmere manier het eigen werk invullen, blijkt met name de proactieve medewerker succesvol te zijn. Ook het ervaren van bevlogenheid op het werk blijkt vooral ingegeven door een proactieve houding. Een medewerker die meer ondernemend is in het uitdragen van zijn talenten, ervaart meer energieke momenten tijdens zijn werk.

Cruciale rol voor leidinggevende

Heel mooi, die proactieve houding van de werknemer. Maar hoe zit het dan met de taken van de leidinggevende? Heeft diegene nog iets te doen? Duidelijk is dat een leidinggevende bij talentbenutting van deze medewerkers een kleinere rol vervult. Maar: bij talentbenutting van een minder proactief personeelslid blijkt die rol juist cruciaal. Door in gesprek te gaan met de medewerker over zijn of haar talenten en concreet afspraken te maken, wordt ook het talent van de minder proactieve medewerker beter benut. Hierbij is het wel belangrijk dat er in de arbeidsrelatie een basis van vertrouwen is en dat de leidinggevende voldoende regelruimte geeft.

Hulptroepen

Kun je wel wat hulp gebruiken bij het benutten van het talent van je medewerkers? Haal die hulp dan vooral in huis. Het kan je veel opleveren. Inzicht in hoeverre talent op dit moment al wordt benut bijvoorbeeld, en wat dat zowel de organisatie als de werknemers oplevert. Bovendien kunnen eventuele knelpunten worden blootgelegd, waar je talentinterventies op kunt inzetten. De interventies kunnen gericht zijn op medewerkers, waarbij aandacht voor het eigen talent en de regie nemen om iets te doen met dat talent centraal kunnen staan. Daarnaast kunnen de interventies gericht zijn op leidinggevenden in het ondersteunen van de medewerker in het benutten van zijn of haar talent. Of denk aan interventies gericht op de interactie en arbeidsrelatie. Specialistische hulp op dit gebied brengt jou, je medewerkers en je organisatie daadwerkelijk verder.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws