7 mei 2019

Als regio dragen we graag bij aan een gezonde en duurzame samenleving. Om deze transitie te realiseren, zijn er nieuwe vormen van ondernemerschap nodig. En: samenwerking met agrarische ondernemers kan een grote rol spelen. Want wat te denken aan ‘afval’ uit de land- en akkerbouw? Als we afval van deze sector nou eens niet zien als afval, maar als een bijproduct dat heel veel kansen biedt?

Dit is het probleem waar een groot deel van de regionale agrarische sector mee kampt: reststromen gaan samen met de gewassen vrij snel onze regio uit en zelfs de grens over, terwijl er binnen de provincie weinig waarde wordt toegevoegd aan gewassen en bijproducten. Dat is niet alleen logistiek gezien onhandig, het kost ook veel geld.

Hergebruiken en waarde creëren

Onderzoeks- en onderwijsinstellingen zouden samen met de overheid kunnen onderzoeken hoe we die reststromen binnen de regio kunnen houden. En hoe ondernemers ze kunnen gebruiken voor nieuwe businessmodellen. Ultiem doel kan zijn: de herbruikbaarheid en waardecreatie van agrarische reststromen maximaliseren.

Winstgevend

De meeste mensen zijn het er wel over eens: het is zo zonde als er niets met restafval wordt gedaan. Een beetje (al dan niet biologisch) akkerbouwbedrijf produceert enkele duizenden tonnen afval per jaar. Voorbeeldje? Neem nou kromme wortels. Die worden niet geschikt bevonden voor de consumentenmarkt. Er wordt wel sap van gemaakt, maar dat blijkt uiteindelijk meer geld te kosten dan het oplevert. Daarom zou het zo mooi zijn als we samen ontdekken hoe restproducten een betere waarde kunnen krijgen, zodat kostenposten kunnen worden omgezet naar winstgevende posten.

Onderzoek kosten-baten

Net als bij de agrarische bedrijven speelt het afvalprobleem ook bij de verwerkende bedrijven. Ook zij hebben duizenden tonnen afval per jaar. Denk aan aardappelschillen, uitval en snijafval. Dat laatste komt doorgaans terecht in veevoer, al levert (ook) dat niets op. Met de schillen gebeurt meestal niks. Hoe mooi zou het zijn als ondernemers daar snacks van kunnen maken, om maar een suggestie te doen. Maar ook hier is onderzoek belangrijk. Er zal dan moeten worden onderzocht of het meer opbrengt dan het kost.

Studenten erbij betrekken

Studenten kunnen een mooie rol vervullen in het werken aan meer waardecreatie uit afval. Ze kunnen bijvoorbeeld onderzoeken hoe de transitie naar het sluiten van kringlopen concreet kan worden gemaakt. Docent-onderzoekers zijn overtuigd van de meerwaarde. Studenten denken out-of-the-box, zijn open-minded en komen met creatieve oplossingen waar ondernemers vaak zelf niet meer opkomen. Hun creatieve inslag kan heel waardevol zijn. Daarbij komt: veel studenten zien een project meestal niet zozeer als een onderwijsproject. Het eigenaarschap voelen de studenten doorgaans zelf ook. Zo kunnen er echt mooie cross-overs ontstaan tussen ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws