20 december 2019

Als de lokale overheid goed zorgt voor ondernemers, dan draagt dit tegelijkertijd bij aan een sterkere positie van de gemeente zelf. Dat is positief voor ons allemaal. Daarom drie suggesties aan lokale overheden, voor goede voornemens voor het nieuwe jaar.

Het is iets dat elke gemeente wil: een sterkere positie. Daarvoor is onder meer een duurzame relatie met ondernemers nodig. Binnen een gemeente moet het voor het bedrijfsleven goed toeven zijn. Het mooie is: daar kan de gemeente zelf een handje bij meehelpen.

1: Wees vanaf het begin betrokken

Als de gemeente zich actief inzet voor goed ondernemerschap, zorgt dit voor nog meer werkgelegenheid, wat weer positief is voor de regio. Bij het invulling geven aan de samenwerking, kun je denken aan heel praktische dingen, zoals bestemmingsplannen. Die belemmeren een ondernemer nogal eens in de uitvoering van zijn ideeën. Daarom is het voor de lokale overheid een aanrader om al in een vroeg stadium betrokken te raken bij nieuwe plannen van een bedrijf. Samen optrekken dus, maar dat al vanaf de basis.

2: Heb aandacht voor elke ondernemer

Waar dit mogelijk is, willen steeds meer gemeentes zover mogelijk meegaan in de wensen van een ondernemer. Dat is een mooie ontwikkeling. Lokale overheden willen niet alleen reactief vragen beantwoorden, maar ook echt proactief samenwerken. Zo kan ondernemerschap een voorname plek innemen binnen de sociaaleconomische visie van de gemeente. Daarbij is het wel raadzaam om aandacht te hebben voor werkelijk (alles en) iedereen; startende ondernemers, al lang gevestigde ondernemers, mkb’ers, bedrijventerreinen, kantorenlocaties, winkelcentra en de landbouw bijvoorbeeld. Zo wordt iedereen gehoord en wordt niemand tekort gedaan.

3: Wees op de hoogte van actualiteiten

Om voortdurend te weten wat er speelt, kunnen gemeentes (meer) accountmanagers inzetten en bijvoorbeeld ook (meer) netwerkbijeenkomsten organiseren. Hoe je dit als lokale overheid in de praktijk zou kunnen vormgeven? Nodig bijvoorbeeld bedrijven die zijn gevestigd op bedrijventerreinen uit voor buren-ontmoetingsavonden. Elkaar (leren) kennen is belangrijk, maar daadwerkelijk met elkaar van gedachten wisselen is extra waardevol. Lokale overheden kunnen op allerlei manieren die zo voorname eerste stappen zetten. Zo wordt samenspel tussen overheid en ondernemers gestimuleerd en weet je als gemeente zeker dat je altijd goed op de hoogte bent van wat er speelt.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws