12 maart 2020

Wat betekent duurzame inzetbaarheid precies voor jou? En hoe zorg je ervoor dat je werknemers duurzaam inzetbaar zijn? Oog en oor hebben voor iedereen op de werkvloer, is misschien wel het fundament. Daarom een pleidooi voor de menselijke factor. Omdat die voorop zou moeten staan. Overal en altijd.

De gemiddelde werknemer klaagt niet zo gauw. Het belang van de organisatie staat vaak voorop. En niet iedereen laat eigen problemen of verlangens even snel of gemakkelijk zien. Natuurlijk doen veel bedrijven en instellingen van alles voor hun medewerkers. Denk aan een cursus omgaan met werkstress en aan loopbaanbegeleiding. Maar duurzame inzetbaarheid, het welbevinden van de mensen, zou een integraal onderdeel moeten worden van de hele cultuur. Dan is het vanzelfsprekend dat als je niet lekker in je vel zit, je daarover kan praten, bijvoorbeeld met een teamgenoot of een leidinggevende. En dat er dan ook naar een passende oplossing wordt gezocht.

Meer dan hrm

Duurzame inzetbaarheid zou dus geen project moeten zijn van de hr-afdeling alleen. Vraag je allereerst af wat duurzame inzetbaarheid voor jou betekent. Voor velen houdt dit in dat mensen met plezier naar hun werk gaan, de juiste vakkennis bezitten, dat ze zich gezond, fit en gemotiveerd voelen en dat privé en werk in balans zijn. Dat is niet alleen een taak van de hrm’ers, maar een gezámenlijke verantwoordelijkheid. Van directieleden, managers, leidinggevenden én medewerkers zelf. Iedereen moet zich vrij voelen om te zeggen dat de belasting te groot is. Of dat nu komt door het werk of omdat er bijvoorbeeld ook nog zware mantelzorgtaken zijn. En zo moet iemand ook kunnen toegeven dat hij of zij behoefte heeft aan een opleiding om bij te blijven. Iedere medewerker moet kunnen aankloppen en dan moet er oprecht worden geluisterd en worden gezocht naar een oplossing. Een oplossing helemaal op maat gesneden voor de betreffende medewerker

Basis voor succes

We zien dat in steeds meer organisaties oog is voor deze menselijke factor. Natuurlijk moet je als bedrijf of instelling klantgericht zijn. Daar verdien je je geld en betaal je je mensen mee. Maar als je onvoldoende oog hebt voor hoe de mensen binnen jouw organisatie zich voelen en of ze zich wel voldoende kunnen ontwikkelen, haal je nooit een optimaal resultaat. In die zin is de menselijke factor de basis voor succes. Een werknemer die goed in zijn of haar vel zit, veel werkplezier heeft, voldoende kansen krijgt en zich gehoord voelt, is een voorwaarde voor een optimale bedrijfsvoering.

Weet wat er speelt

Helaas wachten bedrijven en organisaties vaak te lang. Dan is er al een hoog ziekteverzuim of stappen mensen over naar de concurrent. Vooral in sectoren die met een groot personeelstekort kampen, zoals de zorg, is het extra van belang dat je mensen het bij jou organisatie fijn hebben. Dat vertellen ze ook weer verder. Het kennen van je eigen organisatie is om deze reden van groot belang. Bij een grote organisatie kunnen leidinggevenden natuurlijk niet precies elk individueel probleem kennen. Maar als je nooit op de werkvloer komt en alleen met andere managers praat, weet je totaal niet wat er speelt. Dan wordt er vaak pas hulp ingeroepen als er acute problemen zijn, zoals een hoog ziekteverzuim of een burn-out. Daarom het advies: wees betrokken bij het wel en wee op de werkvloer. Oprecht en continu. Want als je voortdurend goed voor je mensen zorgt, boek je écht betere resultaten.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws