3 februari 2021

Corona treft ons allemaal hard. Sommigen worden echter harder dan anderen getroffen. Veel Nederlanders zijn hun baan kwijtgeraakt vanwege de economische gevolgen van de coronacrisis of dreigen hun baan te verliezen. De overheid is druk bezig met de bestrijding van alle gevolgen, maar ‘vergeet’ de bijzondere doelgroepen; jongeren, ouderen en mensen die langdurige in een uitkering zitten. Maar ook de werknemers die kortgeleden ontslagen zijn.

‘We zien de groep mensen die langs de zijlijn staat toenemen. Die ondanks de mogelijke economische groei, straks ook niet makkelijk aan het werk komt,’ aldus Bernhard Nanninga, eigenaar van BC Group in Zwolle en Almelo. ‘Juist nu, ten tijde van de coronacrisis, moeten we extra aandacht geven aan zij die het voor deze crisis al moeilijk hadden.’

'Vergeten doelgroepen'

‘Vaak selecteren werkgevers medewerkers die nog maar net werkloos zijn of nog aan het werk zijn, voor een nieuwe baan’, zegt Nanninga. ‘De achterstand voor zij die al aan de zijlijn stonden, wordt hierdoor nog groter. Daarnaast zien we een andere prioriteit bij de overheid, wij spreken inmiddels al over ‘de vergeten doelgroepen’.’

BC Group is met een aantal werkmaatschappijen actief voor het MKB in de regio IJsselland en ondersteunt hen bij allerlei personeelsvraagstukken. Bedrijven worden geholpen bij het inrichten van (flexibele) arbeidsschillen, het werven en selecteren (en soms ook opleiden) van nieuwe medewerkers of het eventueel overnemen van het risico van de ondernemer door het detacheren (van een deel) van het personeel.

‘Hierdoor hebben we goed zicht op de bewegingen in de regionale arbeidsmarkt en brengen we vraag en aanbod bij elkaar. De kelner die nu thuiszit, gaat als pakketbezorger tijdelijk aan de slag. BC Group heeft altijd oog voor bijzondere doelgroepen gehad, ook nu tijdens de coronacrisis. Hierin onderscheiden we ons duidelijk van de reguliere bureaus. We doen gewoon wat terug voor diegenen die door corona op achterstand zijn gekomen.’

25 talenten

‘Voor alle vacatures in 2021 zullen we met name letten op jongeren, ouderen, kandidaten met een langdurige uitkering in welke vorm dan ook. Eind 2021 willen we 25 talenten bij onze opdrachtgevers hebben geplaatst. BC Group doet dit zonder subsidies en betaalt zelf eventuele opleidingen.’

Geïnteresseerden kunnen nu al reageren op één van onze actuele vacatures op www.bcgroup.nl. Of anders kunnen ze hun CV naar info@bcgroup.nl sturen en aangeven waarom ze vinden dat juist zij in aanmerking komen voor een van deze vacatures.

#MVO #Corona #Werkloos #opzoeknaarwerk

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws