6 april 2021

In de bouwsector staan de komende jaren grote uitdagingen te wachten: een bouwopgave van één miljoen woningen, verduurzaming van bestaande bouw, de stikstofcrisis en strengere milieuwetgeving. Jorrit van Ommen, expert van de sectortafel Bouw & Infra – onderdeel van Upgrade Jezelf Regio Zwolle – weet er alles van. ‘Om adequaat in te spelen op die ontwikkelingen is samenwerking essentieel’, zegt hij.

Daarom wil Van Ommen samenwerken met de sectortafels Transport & Logistiek en Techniek & Energietransitie. ‘Door gezamenlijk onze kwaliteiten, kennis en expertise te gebruiken, maken we de arbeidsmarkt in onze regio sterker. Dat kan bijvoorbeeld met een flexibele arbeidspoule. Zo behouden we vakkrachten voor de sector en voorkomen we uitstroom’, zegt Van Ommen.

De sectortafel Bouw & Infra wil zo een waardevolle bijdrage leveren aan een sterke arbeidsmarkt in Regio Zwolle. Voor huidig personeel wil de sectortafel bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheidsgesprekken opstarten. ‘We willen mensen bewust maken van zaken die belangrijk zijn voor hun loopbaan. Wat zijn hun ambities en wat is er nodig om die te realiseren? Dat willen we in die gesprekken helder krijgen’, zegt hij.

Magazine

In ons verhaal in het magazine van ZON’regio Zwolle gaat Van Ommen ook in op zaken als de coronacrisis, Innovatiehub Salland en robotisering.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws