• Foto: Peter Timmer
27 juli 2021

Foodopleider SVO start met een entreeopleiding en ontwikkelt kortlopende onderwijstrajecten om de foodsector breder toegankelijk te maken. Martijn Wassenaar, onderwijsmanager noordoost, vertelt er meer over.

'Voor veel mensen is een baan passend bij je kwaliteiten niet vanzelfsprekend. Onderwijs vormt een onmisbare schakel om die situatie te veranderen. De foodwereld biedt hier ook volop mogelijkheden voor. Daarom onderzoeken we bij de sectortafel de mogelijkheden om een schakeltraject op te starten', zegt Wassenaar. SVO is lid van de sectortafel Agri & Food van de Human Capital Agenda.

Als eerste aanzet start SVO komend schooljaar met een entreeopleiding, bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en voor mensen die nog geen startkwalificatie hebben behaald, om welke reden dan ook. Studenten gaan een dag per week naar school, de overige dagen gaan ze aan de slag bij een leerbedrijf. 'Ons doel is deze groep deelnemers zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling.'

In ons magazine gaat Wassenaar ook in op het belang van 'een leven lang ontwikkelen'.

Reacties

Reacties aan het laden...

Meer in artikelen

Ander nieuws