platform voor ondernemend regio Zwolle

Zon Regio Zwolle heeft als doelgroep:

Overheid:
Etaleren van plannen, initiatieven, kansen en nieuwe projecten, teneinde de dynamiek van haar Gemeente uit te dragen
Ondernemers:
Netwerk regionaal verbreden en verbindingen zoeken
Onderwijs/Kennisinstellingen:
Positioneren door kennisuitwisseling/valorisatie tussen studenten en bedrijfsleven

 

ZON regio Zwolle is onderscheidend door verbinding Overheid, Kennisinstellingen en Ondernemers. Sinds 2018 zijn wij formeel als mediapartner aan het Regio Zwolle Congres gekoppeld.

 

Het magazine verschijnt 2 x per jaar en gaat per post naar ca. 5.000 geselecteerde adressen van bedrijven, overheid- en onderwijsinstellingen en relevante leestafels in de regio Zwolle

 

De redactionele invulling komt tot stand met medewerking van afgevaardigden uit de 4 O’s en bevat bedrijfsoverstijgende maatschappelijke thema’s. Hiervoor is een adviesraad samengesteld om de onafhankelijkheid te borgen. Zie voor deelnemers adviesraad het online magazine op www.zonregiozwolle.nl.
Naast de redactionele content bevat het magazine (print en online) partner artikelen

 

Gekoppeld aan de verschijning van het magazine organiseren wij een release/kennis event op een hierbij passende locatie, telkens in een andere Gemeente binnen de regio’s.

 

Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden voor verbreding/verdieping binnen ons platform, in samenspraak met de adviesraad.

Social Media:

  • Het concept is ook online duidelijk zichtbaar zijn op alle social media kanalen.
  • Er zijn meerdere contactmomenten mogelijk middels bedrijfsbezoeken (altijd kennissessies) bij parels in de Regio.
  • Partner/relatie ZON’regio Zwolle kunnen voor eigen bijeenkomsten/kennissessie/rondleidingen het netwerk van ZON uitnodigen.
  • Dit concept hebben wij in 2016 ook in Twente (14 gemeenten) succesvol in de markt gezet.

Zie voor meer info www.inntwente.nl

Krachtig/Energiek/Actueel
Helder/Vernieuwend/Scherp
Innovatief/Groot/Vrolijk
Leven/Natuurlijk/Prikkelend

 

 

Nieuws overgenomen van www.regiozwolle.info